Dokumentacja techniczna

Jak używać aplikacji RiseNet CMS

Podstawowe informacje

Aplikacja posiada w pełni zintegrowaną obsługę wersji językowych zarządzaną z poziomu panelu administracyjnego. Aby dodać nową wersję językową wystarczy wypełnić formularz /admin/language/new.

Domyślnie strona wyświetlana jest w głównym języku jaki został wprowadzony. Aby wyświetlić stronę w wybranym języku należy do adres strony poprzedzić kodem języka np: /en/contact

Panel administracyjny umożliwia wyświetlenie treści pochodzących z bazy danych w innym języku niż interface użytkownika.

Odczyt i zapis danych bazy

Zapis set{$columnName}($value, [$id_language = null])
$news = new News();
$news->setTitle($value);
Odczyt get{$columnName}([$id_language = null])
$news->getTitle();

Formularze

Dane pochodzące z formularzy są zapisywane do aktualnie wybranej wersji językowej. W przypadku zmiany zapisu, należy skorzystać z metody set{$columnName}($value, [$id_language = null]), np: $news->setTitle($value, $id_language)

Treści statyczne interface-u aplikacji

Treści statyczne tłumaczeń aplikacji obsługiwane są przez helpery Zenda.

<?php echo $this->translate('message_save_ok'): ?>

Tłumaczenia w dostępnych językach wprowadzmy w panelu administracyjnym. W tym celu został przygotowany moduł zarządzający tłumaczeniami dostępny pod adresem /admin/label

Adresy URL stron

Wszystkie adresy stron są tłumaczone przy wykorzystaniu moduły tłumaczeń treści interface-u aplikacji. Wprowadzając tłumaczenie należy wybrać opcję 'adres url' lub 'route' w polu typ etykiety.