Dokumentacja techniczna

Jak używać aplikacji RiseNet CMS

Struktura modułu

 • application
 • |-- modules
 •     |-- module - nazwa modułu
 •        |-- config - dane konfiguracyjne modułu
 •           |-- schema.yml - schemat Yml bazy danych (plik opcjonalny)
 •           |-- navigation.php - plik nawigacji menu (plik opcjonalny)
 •        |-- controllers - katalog kontrolerów modułu
 •        |-- forms - formularze modułu
 •        |-- models - modele bazy danych modułu
 •        |-- layouts - layouty modułu
 •        |-- library - indywidualne biblioteki modułu
 •        |-- router - definicje routingu modułu
 •        |-- views - pliki widoków modułu
 •        |-- widgets - widgety modułu
 •        |-- Bootstrap.php - plik inicjujący moduł