Dokumentacja techniczna

Jak używać aplikacji RiseNet CMS

Opis ogólny

W celu dodania layoutu, należy:

Dodać plik phtml szablonu

 

Dla przykładu dodajemy nowy szablon o nazwie "layout" w module page

application/modules/page/layouts/layout.phtml

<?=$this->placeholder('layout_top')?>
<?php echo $this->layout()->content ?>
<?=$this->placeholder('layout_bottom')?>
Zarejestrować szablon w pliku Bootstrap.php modułu
<?php
class Page_Bootstrap extends Base_Application_Module_Bootstrap
{

  public function _initLayouts()
  {
    Base_Layout::registerLayout('Page', 'layout');
  }

}
Wybór layout

Aby zmienić layout, należy skorzystać z metody Base_Layout::setLayout('Page', 'layout');, podając moduł i nazwę layoutu

Wyłączenie layoutu

Aby wyłączyć renderowanie layoutu, należy skorzystać z metody Base_Layout::disableLayout()

Przykład layoutu

<?=$this->placeholder('layout_top')?>
<div class="hero-unit">
  <?=$this->placeholder('main')?>
</div>

<!-- Example row of columns -->
<div class="row-fluid">
  <div class="span4">
    <?=$this->placeholder('box1')?>
  </div>
  <div class="span4">
    <?=$this->placeholder('box2')?>
  </div>
  <div class="span4">
    <?=$this->placeholder('box3')?>
  </div>
</div>
<?=$this->placeholder('layout_bottom')?>